PROFIEL

Achtergrond

Na mijn opleiding tot verloskundige studeerde ik geneeskunde. Hierna werkte ik in de geestelijke gezondheidszorg en specialiseerde ik mij tot psychiater en psychotherapeut. Gedurende 10 jaar werkte ik op een jeugdafdeling. Ik specialiseerde mij in partnerrelatie- en gezinstherapie en vestigde Praktijk Katharina Trede in 1997.

Werkervaring

Klinische ervaring deed ik op op afdelingen neuropsychiatrie, acute gesloten opname, en resocialisatie.
Bij de crisisdienst, algemene en angstpolikliniek, Sinai ambulant en jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie werkte ik in ambulante settingen.

Certificaties en scholing

 • 1980 verloskunde cum laude Rijksopleidingscentrum Rotterdam
 • 1988 artsexamen cum laude Universiteit van Amsterdam
 • 1996 psychiater en psychotherapeut Valeriuskliniek (scholing in zowel psychoanalytische, systeemtheoretische, experiëntiele alsmede cognitief gedragstherapeutische en dialectisch gedragstherapeutische referentiekaders)
 • 2000 systeemtherapeut NVRG Lorentzhuis Haarlem
 • 2000 basisopleiding EMDR
 • 2002 theoretisch gedeelte opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
 • 2010 gevorderd EFT therapeut
 • 2010 opleider/leertherapeut NVRG
 • 2012 opleider/supervisor NVRG
 • 2013 Gottmann therapist level1
 • 2015 vervolgopleiding EMDR
 • 2016 registratie als supervisor NVP

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Praktijk

De praktijk is gevestigd sedert 1997 en staat open voor de diagnostiek en behandeling van problemen die zich uiten in de vorm van symptomen als somberheid, angst, verslavingen, dwanghandelingen- of gedachten, onrust/hyperactiviteit, concentratiegebrek, herbelevingen van traumatische gebeurtenissen, spanningsgerelateerde lichamelijke verschijnselen, maar ook van problemen in uw relatie(s), het werk of het sociaal functioneren in het algemeen. Partnerrelatietherapie is sinds 1997 een specialisatie binnen de praktijk, evenals gezinstherapie.

Voor verschijnselen van dementie en voor psychiatrische problemen bij kinderen kunt u zich beter wenden tot een daarin gespecialiseerd psychiater of instelling.

De praktijk biedt ruimte voor supervisie aan psychotherapeuten en systeemtherapeuten in opleiding. Ook voor leertherapie voor psychiaters, psychologen en systeemtherapeuten in opleiding zijn enige uren per week gereserveerd.

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met verwijzers en biedt consultatie aan huisartsen, psychologen en bedrijfsartsen.

Kwaliteit

De kwaliteit van uw behandeling wordt gewaarborgd door:

 • kwaliteitsvisitaties door de NVvP
 • het volgen van bij- en nascholing en literatuurstudie
 • intervisie, d.w.z. periodiek overleg zowel met collega psychiaters als met EFT partnerrelatietherapeuten
 • het toepassen van ROM, d.w.z. effectmeetinstrumenten, waarbij ook nadrukkelijk uw terugkoppeling een rol speelt.
 • een geldig kwaliteitsstatuut


In geval van klachten over uw behandeling wil ik u vragen om deze zo snel mogelijk met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren kan ik een hierin gespecialiseerde mediator inschakelen. Indien nodig kunt u zich vervolgens wenden tot de klachtencommisie van de VVPAO.

Registraties

BIG arts/psychiater 69024344201
BIG psychotherapeut 39024344216
AGB code persoonlijk 0359909
AGB code praktijk 0372452
KvK 34379732